Ile zarabia tłumacz języka niemieckiego?

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest standardem. Porozumiewanie się w innym, niż ojczysty języku stało się podstawowym narzędziem komunikacji. Nikogo zatem nie powinno dziwić, że coraz więcej młodych ludzi wiąże swą karierę zawodową z pracą tłumacza. Czym zajmuje się tłumacz? Czy jest to praca fascynująca i satysfakcjonująca finansowo? Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Czy w Polsce ten zawód ma przyszłość? Czy zarobki tłumacza języka niemieckiego są wyższe, niż specjalisty języka angielskiego? Oto krótki przewodnik w tym temacie. Dowiecie się z niego kim jest tłumacz, kto może zostać tłumaczem przysięgłym i najważniejsze – ile zarabia tłumacz języka niemieckiego.

Ile zarabia tłumacz języka niemieckiego- jak zostać tłumaczem?

Zasadniczo każdy wie, czym zajmuje się tłumacz. To zawód bardzo popularny i poszukiwany. Tłumacz przekłada teksty z języka obcego na język polski i odwrotnie. Jednak, przekład to nie tylko tłumaczenia pisemne, ale także tłumaczenia ustne, specjalistyczne i tłumaczenia przysięgłe. Aby zostać tłumaczem nie wystarczy jedynie biegła znajomość danego języka obcego. I nie ma znaczenia czy specjalizacją tłumacza jest język angielski czy jakikolwiek inny. Każdy z tłumaczy powinien być wybitnym ekspertem w branży.

Ta praca to coś więcej niż tylko przekład. Od tłumacza wymaga także doskonałych umiejętności specjalistycznych. I doświadczenia. W proces przekładu tłumacz angażuje całe swoje pokłady wiedzy merytorycznej oraz zdolności edytorskie. To także czas poświęcony na przekład i stałe dążenie do uzyskania przekładu idealnego. Tłumacz może pracować jako freelancer albo być zatrudnionym w biurze tłumaczeń. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady.

Czy każdy może być tłumaczem? Zasadniczo tak. Aby zostać tłumaczem tekstów nieuwierzytelnionych nie trzeba nawet mieć ukończonych studiów wyższych. Ale przygotowanie zawodowe warto mieć. Tłumacz bez studiów może być postrzegany bowiem jako osoba nieprofesjonalna. A to z kolei może mieć wpływ na ilość zleceń. Tłumaczenia z języka obcego to naprawdę ogromne wyzwanie. Stąd doskonalenie swoich umiejętności jest na stałe wpisane w ten zawód.

Zupełnie inaczej wygląda ścieżka kariery tłumacza przysięgłego. Zawód tłumacza przysięgłego jest w Polsce zawodem regulowanym. Co to oznacza? Aby pracować jako tłumacz przysięgły, taka osoba musi zdać państwowy egzamin zawodowy i uzyskać uprawnienia. Tłumacze przysięgli danego języka obcego musza także uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Prowadzi ją Minister Sprawiedliwości. Zawód ten jest uregulowany polską ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. W tym akcie prawnym znajdują się wszystkie wymagania dla kandydatów do tego zawodu oraz zasady pracy w zawodzie.

Egzamin na tłumacza przysięgłego jest bardzo trudny i niestety tylko nieliczni kandydaci uzyskują wynik pozytywny. Zawód tłumacza przysięgłego języka niemieckiego polega na uwierzytelnianiu dokumentów urzędowych. Ale nie tylko. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego przekłada także najważniejsze pisma sądowe, prawnicze i umowy handlowe. Są także inne dokumenty, które po prostu muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego aby miały wartość prawną. To na przykład dokumentacja pojazdu sprowadzonego do Polski z Niemiec czy dokumentacja pracownicza. Warto wiedzieć także, że zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że tłumacz przysięgły języka niemieckiego jest funkcjonariuszem państwowym. Powinien być bezstronny i obiektywny. To on także ponosi odpowiedzialność osobistą za tłumaczenie. Dlatego tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego cechuje najwyższy poziom profesjonalizmu i wiedzy.

Warto przeczytać: Dwujęzyczność w cenie

Ile zarabia tłumacz języka niemieckiego – cechy idealnego tłumacza

Zawód tłumacza języka niemieckiego wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Tłumacz powinien wykazywać się biegłą znajomością słownictwa, ale także kontekstu językowego. To od tego ostatniego często zależy jakość tłumaczenia i efekt pracy tłumacza. Znajomość języka obcego wcale nie jest wystarczająca do pracy w tym zawodzie. Jest jedynie podstawą, bazą merytoryczną z której korzysta tłumacz. Czy doświadczenie i wiedza mają wpływ na zarobki tłumacza języka niemieckiego? Oczywiście. Trudno wyobrazić sobie idealnego tłumacza, który nie doskonali swoich umiejętności. Idealny tłumacz powinien stale korzystać z fachowej literatury, publikacji oraz mieć kontakt z żywym językiem. W dobie globalizacji i zmieniającego się świata powinien tez na bieżąco śledzić wszelkie zmiany.

Oprócz doskonałej znajomości języka niemieckiego, tłumacz powinien tez świetnie znać język polski. Znajomość języka ojczystego również jest cechą tłumacza idealnego. Trudno jest wszak tłumaczyć teksty obce bez znajomości swojego języka ojczystego. Dlatego tłumacz języka niemieckiego jest wybitnym specjalistą także języka polskiego. Powinien także mieć podstawową wiedzę na temat sztuki edytorskiej i “lekkie pióro”. Dzięki temu przekłady na język niemiecki będą czytelne i jasne w odbiorze. Tłumacz powinien również interesować się sztuką, filmem i kulturą niemiecką. Dzięki temu lepiej odda kontekst kulturowy i obyczajowy danego przekładu.

Jakie są zarobki tłumacza języka niemieckiego w Polsce?

Zasadniczo wynagrodzenie tłumacza języka niemieckiego to sprawa indywidualna. Zależy to od cech tekstu, jego specyfiki oraz ilości stron, a właściwie znaków ze spacjami. Każde tłumaczenie wymaga wyceny również pod kątem nakładu pracy tłumacza i czasu, który musi poświecić na przekład. Stawka za tłumaczenie wzrasta jeśli wymagane jest tłumaczenie ekspresowe lub przysięgłe.

Na cenę tłumaczenia ma także wpływ język przekładu. Inne stawki określone są za sporządzenie tłumaczenia z języka angielskiego, inne z niemieckiego i jeszcze inne na język pozaeuropejski. Dlatego trudno jest określić sztywną cenę za usługę tłumaczenia. Wszystko zależy od indywidualnych cech zlecenia.

Ile może zarobić średnio tłumacz? Według szacunków, tłumacz języka niemieckiego średnio zarabia około 3000 zł – 5000 zł brutto. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę specyfikę pracy tłumacza języka niemieckiego, to nie. W przypadku tłumacza zatrudnionego na etacie na jego wynagrodzenie brutto wpływ mają też dodatkowe składniki pensji. Na przykład składki na ZUS i zaliczka na podatek dochodowy.

Inaczej zupełnie sprawa wygląda w odniesieniu do wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego. Ich zarobki są zdecydowanie wyższe niż zwykłych tłumaczy. Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego języka niemieckiego uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Przede wszystkim ,czy wykonuje poświadczone przekłady na rzecz podmiotów komercyjnych (firm) czy dla podmiotów państwowych (sądy, urzędy, prokuratura).

W pierwszym wypadku rozpiętość zarobków jest dość spora i zależy od nakładu pracy i specyfiki tekstu. Z uwagi na fakt, iż zawód tłumacza przysięgłego jest w Polsce regulowany, stawki za tłumaczenia poświadczone również uregulowane są prawnie. Wynikają one z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Niedawno, bo dopiero po 14 latach zostało ono znowelizowane i obecnie stawki te zostały dostosowane do realiów rynku.

Aktualnie stawka wynagrodzenia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego za sporządzenie tłumaczenia poświadczonego na język polski wynosi 34,50 zł za jedną stronę. Natomiast za tłumaczenie jednej strony z języka polskiego na niemiecki stawka ta wynosi 45,11 zł.

To zdecydowana podwyżka. Przed nowelizacją stawki te wynosiły bowiem odpowiednio: 23 zł i 30,07 zł. To kwoty odnoszące się do tłumaczeń pisemnych.

W przypadku tłumaczeń ustnych, stawka ta liczona jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy tłumacza i wynosi jak za jedną stronę rozliczeniową, powiększoną o 30%. W przypadku tłumaczeń ekspresowych stawka ta ulega zwiększeniu o 100%.

Ile znaków ze spacjami tworzy jedną stronę rozliczeniową? W przypadku klientów komercyjnych jest to ustalane przez biuro tłumaczeń indywidualnie. Średnio jest to około 1500 – 1800 zzs. W przypadku tłumaczeń dla instytucji państwowych jest to ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i wynosi 1125 zzs.

Zaprezentowane stawki wynikające z rozporządzenia nie wyglądają imponująco. Warto jednak wiedzieć, że są to kwoty przewidziane za jedną stronę. I dla podmiotów państwowych. Dla klientów komercyjnych oczywiście każdy z tłumaczy języka niemieckiego przyjmuje indywidualną.

Rzadko zdarza się, aby przekazane tłumaczowi dokumenty były jednostronicowe. Najczęściej są to teksty obszerniejsze. A to z kolei ma wymierny efekt finansowy.

Mimo tego i tak wydaje się, ze wynagrodzenie tłumaczy języka niemieckiego nie wygląda imponująco. Dlatego najlepiej jest wyspecjalizować się w określonej dziedzinie tłumaczeń. Wówczas zarobki tłumacza języka niemieckiego będą z pewnością atrakcyjniejsze. Tłumacze o specjalizacjach trudnych jak np. tłumaczenia techniczne są zawsze poszukiwani. Jak widać kwestia tego ile zarabia tłumacz języka niemieckiego zależy od wielu czynników. Nie tylko od doskonałej znajomości języka niemieckiego.

 

Może Cię także zainteresować: